ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ENGINEERING ACADEMY OF ARMENIA
ИНЖЕНЕРНАЯ  АКАДЕМИЯ  АРМЕНИИ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ՀՃԱ-ի գիտատեխնիկական 
հիմնական ուղղությունները

  1.  Էկոնոմիկա և կառավարում

  2. Էլեկտրատեխնիկա և սարքաշինություն

  3.  Էներգետիկա

  4.  Լեռնահանքային արդյունաբերություն

  5. Ճարտարապետություն, քաղաքաշինություն և շինարարություն

  6. Մեքենաշինություն և մետալուրգիա

  7. Սննդի և թեթև արդյունաբերության տեխնոլոգիա

  8. Ինֆորմատիկա, էլեկտրոնիկա և գիտական սարքաշինություն

  9. Քիմիական, կենսաբանական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ

  10. Ռազմաճարտարագիտական հիմնահարցեր և կոլեկտիվ անվտանգության   քաղաքական հայեցակարգեր

www.engineeracademy.am